1. Nemendum ber að mæta stundvíslega í allar kennslustundir. Tilkynna ber forföll til viðkomandi kennara og/eða skólans.
 2. Almenn kurteisi er áskilin.
 3. Nemandi skal koma vel undirbúinn í tíma.
 4. Notkun snjalltækja er ekki leyfð nema í námslegum tilgangi og þá með leyfi kennara.
 5. Kennara er ekki skylt að bæta upp þær kennslustundir er kunna að falla niður vegna veikinda hans eða nemanda. Veikist kennari til langs tíma, reynir skólinn að útvega forfallakennara.
 6. Nemendur skulu ganga vel og snyrtilega um skólann og eigur hans.
 7. Valdi nemandi skemmdum á hljóðfærum eða eigum skólans ber forráðamanni/nemanda að bæta skaðann
 8. Nemendum er bannað að lána hljóðfæri sem þeir eru með á leigu. Viðhald hljóðfæris á lánstímanum og skemmdir af völdum slæmrar meðferðar eru á kostnað nemenda.
 9. Endurteknar fjarvistir geta varðað brottvikningu úr skólanum.
 10. Nemanda ber að mæta á alla tónleika, tónfundi, samspilstíma og tónfræðatíma sem honum er ætlað.
 11. Komi nemandi fram opinberlega utan tónlistarskólans skal hann gera það í samráði við tónlistarkennara.
 12. Snyrtilegur klæðnaður og prúðmennska nemenda skal ávallt viðhöfð á tónleikum skólans.
 13. Í skólanum má hafa gaman, hlæja, gera mistök og spila af gleði!!!