1. Nemendum og kennurum ber að mæta stundvíslega í allar kennslustundir. Tilkynna ber forföll til viðkomandi kennara eða í síma Tónlistarskólans 420-7580
 2. Almenn háttvísi er áskilin.
 3. Nemandi skal koma vel undirbúinn í tíma.
 4. Kennara er ekki skylt að bæta upp þær kennslustundir er kunna að falla niður vegna veikinda hans eða nemanda. Veikist kennari til langs tíma, reynir skólinn að útvega forfallakennara.
 5. Nemendur/kennarar skulu ganga vel og snyrtilega um skólann og eigur hans.
 6. Góð umgengni og góð meðferð hljóðfæra er áskilin.
 7. Nemendum er bannað að lána hljóðfæri sem þeir eru með á leigu. Viðhald hljóðfæris á lánstímanum og skemmdir af völdum slæmrar meðferðar eru á kostnað nemenda.
 8. Mæti nemandi ekki í tvær kennslustundir í röð án forfallatilkynningar skal kennari hafa samband við foreldra/forráðamenn og skólastjóra.
 9. Nemanda ber að mæta á alla tónleika, tónfundi, samspilstíma og tónfræðatíma sem honum er ætlað.
 10. Skírteini um áfangapróf/stigspróf taka ekki gildi fyrr en samhliða tónfræðagreinum er lokið.
 11. Komi nemandi fram opinberlega utan tónlistarskólans skal hann gera það í samráði við tónlistarkennara.
 12. Snyrtilegur klæðnaður og prúðmennska nemenda/kennara skal ávallt viðhöfð á tónleikum skólans.